Extrem


Extrem

Igual que en la modalitat de descens es tracta d’una carrera lineal, la diferència radica que el desnivell és molt major, i els vaixells són necessàriament molt més curts i de plàstic per a suportar els impactes. Poden realitzar-se per temps o per mànigues competint diversos palistas alhora, que és la varietat en la qual aconsegueix major espectacularitat i perillositat també.